Mesafeli Satış Sözleşmesi

MADDE 1.TARAFLAR

1.1 SATICI 

Unvanı           :  MERİ KRUTZO MÜCEVHER LİMİTED ŞİRKETİ

Adres             :  Altunızade Mah. Tophanelıoglu Cad. No: 6 /1 İç Kapı No: 2 Üsküdar/ Istanbul

E-Posta Adresi :  info@merikrutzo.com

Vergi No           : 7341279841

Bundan böyle ‘’SATICI’’ olarak anılacaktır.

1.2 ALICI 

Adı Soyadı:

Adres: 

E-Posta adresi: 

Bundan sonra "ALICI " olarak anılacaktır.

SATICI ve ALICI ayrı ayrı taraf, birlikte taraflar olarak anılacaktır.

MADDE 2.KONU

İşbu sözleşmenin konusu; ALICI'nın, SATICI'ya ait www.merikrutzo.com (bundan böyle “İnternet Sitesi” olarak anılacaktır) domain adresli İnternet Sitesi’nden elektronik ortamda siparişini yaptığı ürünün satışı, teslimi ve işbu sözleşme ile hüküm altına alınan diğer hususlar  ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

MADDE 3. GENEL HÜKÜMLER

3.1. ALICI; İnternet Sitesi’nde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, tüm vergiler dâhil satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ve bunun masraflarının aksi belirtilmedikçe ALICI tarafından karşılanacağına, teslimatın gerçekleştirileceği süreye ve SATICI’nın tam ticari unvanı, açık adresi ve iletişim bilgilerine ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu, cayma hakkının kullanılması şartları hakkında doğru ve eksiksiz olarak bilgi edindiğini ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder. 

ALICI; işbu sözleşmeyi elektronik ortamda onay vermekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce, SATICI tarafından ALICI’ya verilmesi gereken unvan, adres, iletişim bilgileri, MERSİS numarası siparişi verilen ürünlere ait temel özellikler, ürünlerin tüm vergiler dâhil satış fiyatı, ödeme ve teslimat bilgilerini, cayma hakkı ve cayma hakkının kullanım usulü ve koşulları hakkında doğru ve eksiksiz olarak bilgi edindiğini teyit etmiş olur. 

3.2. Sözleşme konusu ürün, sipariş tarihinden itibaren 30 (Otuz) günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI'nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak 30 günlük süre içinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa teslim edilir. 

3.3. Sözleşme konusu ürün, ALICI'dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz.

3.4. Kargo firmasının, ürünü ALICI’ya teslimi aşamasında karşılaşacağı bilcümle sorun nedeniyle, siparişi verilen ürünün ALICI'ya teslim edilememesinden dolayı SATICI sorumlu tutulamaz.

3.5. SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun olarak teslim edilmesinden sorumludur.

3.6. İnternet Sitesi üzerinden ürünün satışa sunulması aşamasında teknik hatalar ya da maddi hatalar nedeniyle ürün fiyatı, ürün açıklaması, ürün niteliği vb. özelliklerde hata olması halinde SATICI siparişi iptal etme ve tahsil edilmiş tutarları ilgili mevzuat hükümleri uyarınca ALICI’ya iade etme hakkına sahiptir. 

3.7 www.merikrutzo.com domain adresli İnternet Sitesi'nde sunulan ürünlerin el yapımı olmasından ve siparişi verilen ürünlerin ölçülerinin farklılığı nedeniyle ağırlık, uzunluk, genişlik vb. özelliklerinde üretim sonrasında farklılık olabilmektedir. ALICI işbu durumu peşinen kabul etmektedir. 

3.8 SATICI, sipariş konusu ürün veya hizmetin yerine getirilmesinin imkânsızlaşması halinde sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu öğrendiği tarihten itibaren üç gün içinde, ALICI’ya yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile bildirir ve varsa teslimat masrafları da dâhil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri bildirim tarihinden itibaren en geç on dört gün içinde iade eder.

3.9. SATICI tarafından açıklanan kampanyalar olması durumunda; kampanya süresi sonunda sipariş ve/veya hizmetin yerine getirilmesinin imkânsızlaşması halinde sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğüne yerine getirmek amacıyla ALICI’nın onayıyla eşit kalitede ve fiyatta farklı ürün tedarik etme hakkı saklıdır.

3.10 Ürünün tesliminden sonra ALICI'ya ait kredi kartının, banka kartının ve/veya İnternet Sitesinde sunulan diğer ödeme sistemlerinin ALICI'nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini SATICI'ya ödememesi halinde, ALICI'nın kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ilgili ürünü 3 (Üç) gün içinde SATICI'ya iade göndermesi zorunludur. Bu takdirde nakliye giderleri ALICI'ya aittir.

3.11 SATICI mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, pandemi, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI'ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI'nın siparişi iptal etme ve sözleşmeyi fesih etme hakkı bulunmaktadır. Sözleşme’nin fesih edilmesi durumunda SATICI, varsa teslimat masrafları dâhil olmak üzere tahsil ettiği tüm ödemeleri fesih bildiriminin kendisine ulaşmasını takip eden 14 (On dört) gün içinde nakden ve defaten ALICI’ya iade etmekle yükümlüdür.

3.12 27.02.2015 tarihinde yürürlüğe giren 29188 sayılı Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 16. maddesinin 4. fıkrası gereği sipariş konusu mal ya da hizmetin ediminin yerine getirilmesinin imkânsızlaştığı hallerde satıcı veya sağlayıcının bu durumu öğrendiği tarihten itibaren üç gün içinde tüketiciye yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile bildirmesi ve varsa teslimat masrafları da dâhil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri bildirim tarihinden itibaren en geç on dört gün içinde iade etmesi zorunludur.

3.13 ALICI’nın cayma hakkını kullandığı durumlarda ya da siparişe konu olan ürünün çeşitli sebeplerle tedarik edilememesi veya hakem heyeti kararları ile ALICI’ya bedel iadesine karar verilen durumlarda, alışveriş kredi kartı ile ve taksitli olarak yapılmışsa SATICI, Banka’ya ürünün bedelini tek seferde öder. ALICI ürünü kaç taksit ile aldıysa Banka ALICI’ya geri ödemesini aynı taksit sayısında yapmaktadır. Havale/EFT ya da kapıda ödeme seçeneklerinde iade Tüketiciden banka hesap bilgileri istenerek, Tüketicinin belirttiği hesaba (hesabın fatura adresindeki kişinin adına veya kullanıcı üyenin adına olması şarttır) havale ve EFT şeklinde yapılacaktır.

3.14 SATICI, www.merikrutzo.com domain adresli internet sitesi üzerinden satışa sunduğu ürünlerin hepsinin stoğunu tutmamaktadır. Sipariş edilen ürünler, gerekli görüldüğü durumlarda üretilmektedir. Ancak çeşitli sebeplerle, sipariş verilen ve stokta olmayan ürünlerin üretimi mümkün olmayabilir. Tüm siparişler stoklarda bulunabilir olmasına bağlıdır. Tedarik sıkıntısı yaşandığında veya ürün artık stokta olmadığında, Satıcı müşteriye sipariş edebileceği benzer veya daha farklı kategori ve değerde ikame ürünler hakkında bilgi verme hakkını saklı tutar. Müşterinin ikame ürünleri sipariş etmek istememesi halinde, istenmeyen ikame ürün için ödenen tutarı SATICI, ALICI’ya iade eder. 

MADDE 4 - CAYMA HAKKI 

ALICI, 14 (On dört) gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir.

Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği'nin 15. Maddesi gereği; yüzük siparişlerinde, yüzük ölçüsü kişiye özel olarak hazırlandığı için, yasal koşullara bağlı olarak cayma hakkı (iptal ve iade hakkı) bulunmamaktadır. Bununla beraber, ALICI talebi üzerine içine yazı yazılmış evlilik alyanslarında da cayma hakkı bulunmamaktadır. Ayrıca ALICI'nın istekleri doğrultusunda üretilen tüm ürünler de cayma hakkının kullanılamayacağı ürünler kapsamındadır.

Cayma hakkı süresi, hizmet ifasına ilişkin sözleşmelerde sözleşmenin kurulduğu gün; mal teslimine ilişkin sözleşmelerde ise tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin malı teslim aldığı gün başlar. Ancak tüketici, sözleşmenin kurulmasından malın teslimine kadar olan süre içinde de cayma hakkını kullanabilir.

Cayma hakkı süresinin belirlenmesinde; 

Malın satıcı tarafından taşıyıcıya teslimi, tüketiciye yapılan teslim olarak kabul edilmez. 

Mal teslimi ile hizmet ifasının birlikte yapıldığı sözleşmelerde, mal teslimine ilişkin cayma hakkı hükümleri uygulanır. 

Cayma hakkının kullanılması için 14 (On dört) günlük süre içinde SATICI'ya telefon veya eposta ile bildirimde bulunulması ve ürünün 27.11.2014 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin “Cayma Hakkının İstisnaları” başlıklı 15. madde hükümleri kapsamında olmaması ve SATICI tarafından tekrar satışa arz edilebilir nitelikte olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde; 

a) 3. kişiye veya ALICI’ya teslim edilen ürünün asıl faturası, (İade edilmek istenen ürünün faturası kurumsal ise, iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte 10 (On) gün içerisinde SATICI’ya gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır)
b) Cayma hakkı talebinin iletilmesinden itibaren 10 (On) günlük süre içerisinde iade edilecek ürünlerin, kutusu, ambalajı, sertifikaları, varsa hediye ürünleri ve aksesuarları, hediye çekleri ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak SATICI’ya iade edilmesi gerekmektedir. Bu materyallerden herhangi birinin gönderilmemesi ya da taşıma şirketinden kaynaklanmış olsa dahi hasarlı olması durumunda, materyalin bedeli iade tutarından düşülerek iade işlemi tamamlanır. ALICI, bu işlemler için hangi yolu izleyeceğini SATICI’yla belirtilen iletişim bilgilerinden irtibata geçerek öğrenmelidir. 

Cayma hakkı kapsamında öngörülen taşıyıcı SATICI tarafından belirlenecektir. Cayma hakkının kullanılması durumunda taşıma masrafları ve sigorta masrafları ALICI tarafından karşılanacaktır.

SATICI’ya cayma hakkı talebinin ulaşmasını takip eden 14 (on dört) gün içinde ürün bedeli ALICI'ya iade edilir. 

MADDE 5 - CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER 

a) ALICI’nın istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda, ALICI’nın talebi üzerine ALICI’ya özel olarak hazırlanan ürünler cayma hakkı kapsamı dışarısındadır. Bu nedenle, ALICI’nın isteğiyle, internet sitesinde sunulan maden renginden farklı bir renkte kişiye özel olarak üretim yapıldığında ya da internet sitesinde sunulan yüzük ölçüsü aralığı, kolye ve bileklik boyu dışında verilen özel siparişlerde, içine yazı yazılan evlilik alyanslarında, ya da sipariş verilen ürünün ALICI’ya tesliminden sonra, ALICI’nın isteği doğrultusunda yapılan yüzük ölçüsü, kolye, bileklik boyu ve modelindeki değişiklikler gibi işlemler yapıldığında, ALICI’nın özel istekleri doğrultusunda özel olarak üretimi yapılan bu ürünler cayma hakkının kullanılamayacağı ürünler kapsamına girer. 27.02.2015 tarihinde yürürlüğe giren 29188 sayılı Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 15. Maddesi gereği, yüzük siparişlerinde, yüzük ölçüsü kişiye özel olarak hazırlandığı için, yasal koşullara bağlı olarak cayma hakkı (iptal ve iade hakkı) bulunmamaktadır. 
b) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve SATICI veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler. 
c) Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler. 
d) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler. 
e) Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler. 
f) Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler. 
g) Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler. 
h) Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler. 
i) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmeler. 
j) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler. 
k) Alıcının bir yurtdışı teslimat adresi beyan etmesi neticesinde Türkiye Gümrük Sahası dışındaki bir adrese teslim edilen ürünler iade kapsamı dışındadır.

MADDE 6 - UYUŞMAZLIK KONUSUNDA BAŞVURULARIN YAPILABİLMESİ 

ALICI siparişine ve/veya siparişine konu ürüne ve/veya siparişi ile ilgili herhangi bir konuda şikâyetinin olması halinde, şikâyetlerini yukarıda belirtilen iletişim bilgileri vasıtasıyla SATICI’ya iletebilir. İletilmiş olan şikâyet başvuruları kayıtlara alınacak, yetkili birimler tarafından değerlendirilerek çözümlenmeye çalışılacak ve en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır. Ayrıca ALICI, şikâyet ve itirazları konusunda başvurularını, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dâhilinde mal veya hizmeti satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapabilir.

MADDE 7 - MADDELERİN AYRILABİLİRLİĞİ BÜTÜNLÜĞÜ

İşbu sözleşme hükümleri bölünebilir nitelikte olup hükümlerinden birinin geçersiz sayılması, iptal edilmesi veya sair şekilde ortadan kalkması durumunda, Sözleşme’nin diğer hükümlerinin geçerliliği bundan etkilenmeyecektir.

MADDE 8 - YORUM

8.1.İşbu Sözleşme’de kullanılan madde başlıkları yalnızca atıf yapmak amacıyla kullanılmıştır ve hiçbir şekilde Sözleşme’nin anlamı ve yorumunu etkilemeyecektir.

8.2.İşbu Sözleşme’de herhangi bir mevzuata ya da mevzuat hükmüne atıf yapılması halinde, bu atıf bu mevzuatta gelecekte yapılacak değişiklikleri de kapsayacaktır. 

8.3.İşbu Sözleşme’de tekil bir terime yapılan atıf o terimin çoğulunu, çoğuluna yapılan atıf da tekilini kapsamaktadır.

MADDE 9 - YETKİLİ MAHKEME ve İCRA DAİRESİ

İşbu sözleşmeden doğan uyuşmazlıklarda İstanbul Çağlayan Adliyesi Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

MADDE 10 - YÜRÜRLÜK

ALICI, SATICI’ya ait İnternet Sitesi üzerinden herhangi bir ürün satın alımı gerçekleştirdiğinde işbu sözleşmenin tüm hüküm ve şartlarını kabul etmiş sayılır.


SATICI:

Ticari Ünvanı: 

Telefon: 

E-Posta Adresi: 

 

ALICI : 

Adresi : 

Tarih  :