Web Sitesi Genel Kullanım Koşulları

Bu web sitesi (bundan böyle “SİTE” olarak anılacaktır) Meri Krutzo Mücevher Limited Şirketi (bundan böyle Şirket olarak anılacaktır) resmi Web sitesi olup herkese açık bir sitedir. Bu SİTE’yi kullanmak için lütfen aşağıda yazılı koşulları okuyunuz. Bu SİTE’de sunulan hizmetlerden yararlananlar veya herhangi bir şekilde SİTE’ye erişim sağlayan tüm gerçek ve tüzel kişiler aşağıda yazılı kullanım koşullarını kabul etmiş sayılmaktadır.

1)Genel Kullanım Koşulları :

 • Bu SİTE’de sunulan hizmetler https://www.merikrutzo.com/ tarafından sağlanmaktadır. SİTE’nin yasal sahibi ŞİRKET olup, SİTE üzerinde her türlü kullanım ve tasarruf yetkisi ŞİRKET’e aittir.
 • SİTE’yi kullanmaya başladığınız andan itibaren bu SİTE ile varsa diğer bağlantılı sitelere ve bu SİTE üzerinden veya bu SİTE aracılığıyla sunulan belirli bazı servisler, arayüzler ve işlevlere erişim ve kullanım hakkı kazanmış olursunuz.
 • Bu SİTE ve servisleri kullanıyor olmanız, Kullanım Koşullarını ve Kurallarını okuduğunuz ve kabul ettiğiniz anlamına gelir. Kullanım Koşulları ile gizlilik hükümlerinde öngörülen zorunlulukları yerine getiremeyeceğinizi düşünüyorsanız, bu SİTE’ye girmeyiniz veya kullanmayınız.
 • ŞİRKET; SİTE yayınına son verme, kapatma, işbu SİTE’de yer alan veya alacak olan bilgileri, bütün içeriği, formları ve servisleri, görsel tasarımı ve benzeri tüm unsurları dilediği zaman önceden haber vermeksizin kısmen veya tamamen değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.
 • Bu SİTE’de yer alan unvan, işletme adı, yazılar, markalar, patentler, logolar, tasarımlar, fotoğraflar, videolar, animasyonlar, grafikler, sesler, bilgi ve yöntem gibi tescilli veya tescilsiz unsurların tüm fikri mülkiyet hakları SİTE işleteni ve sahibi ŞİRKET’e ait olup hukuken koruma altındadır. İşbu SİTE’nin ziyaret edilmesi veya bu SİTE’deki hizmetlerden yararlanılması söz konusu fikri mülkiyet hakları konusunda hiçbir hak vermez. Ayrıca; Site’deki bilgilerin ya da SİTE’nin sayfalarına ilişkin her tür veri tabanı, web sitesi, software kodları ile html kodu ve diğer kodlar SİTE içeriğinde bulunan ürünlerin, tasarımların, resimlerin, metinlerin, görsel, işitsel imgelerin, video kliplerin, dosyaların, katalogların ve listelerin kısmen ya da tamamen kopyalanması, değiştirilmesi, yayınlanması, online ya da diğer bir medya kullanılmak suretiyle gönderimi, dağıtımı, satılması yasaktır. Kullanıcılar, yukarıda sayılan ve bunlarla sınırlı olmayan SİTE yazılım, donanım ve içeriğini çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla ŞİRKET ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. Kullanıcı, ŞİRKET hizmetlerini, bilgilerini ve telif haklarına tâbi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının ŞİRKET hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildir.
 • Bu SİTE’de 3. Şahıslara ait fikri ve sınai mülkiyet hakkı konusu olabilecek unsurlar yer alabilir. 3. şahıslara ait fikri ve sınai mülkiyet hakkı konusu olabilecek marka, unvan, logo ve benzeri unsurların Sitede yer alması, bunlar üzerinde kullanıcılara mülkiyet ya da fikri sınai mülkiyet hakkı oluşturacak şekilde bir hak tanındığı anlamına gelmez ve böyle yorumlanamaz. Sitede yer 3. şahıslara ait fikri ve sınai mülkiyet hakkı üzerindeki tüm haklar ilgili hak sahiplerinin tasarrufu altındadır.
 • SİTE’de yer alan bilgiler hiçbir şekilde çoğaltılamaz, yayınlanamaz, kopyalanamaz, sunulamaz ve/veya aktarılamaz. SİTE’nin bütünü veya bir kısmı diğer herhangi bir internet sitesinde izinsiz olarak kesinlikle kullanılamaz, yayınlanamaz.
 • SİTE’nin sayfaların tasarımında ve veritabanı oluşturulmasında kullanılan ve her hakkı ŞİRKET’e ait olan yazılımın kopyalanması veya kullanılması kesinlikle yasaktır.

2)Kullanım Koşullarının Takibi ve Değişiklik:

 • İşbu kullanım koşullarını ŞİRKET gerektiği zaman önceden haber vermeksizin herhangi bir zaman değiştirebilir veyahut ek koşullar getirebilir. Bu değişiklikler SİTE’de yayınlanacak ve aynı tarihten itibaren geçerli olacaktır.
 • SİTE hizmetlerinden yararlanan ve SİTE’ye erişim sağlayan her gerçek veya tüzel kişi, ŞİRKET tarafından işbu kullanım koşulları hükümlerinde yapılan her değişikliği, önceden kabul etmiş sayılmaktadır.

3)ŞİRKET’in Sorumluluğu:

 • Kullanım koşullarını kabul ederek bu SİTE’ye herhangi bir şekilde erişim sağlamanız veya SİTE’den herhangi bir şekilde yararlanmanız halinde yapacağınız bilcümle işlemlerle ilgili olarak ŞİRKET’in hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır. 

4)İçerik:

 • SİTE’de bilcümle içerik, bilgi, haber, görüş, tavsiye, sonuç, rapor ve benzerlerinin bir kısmı doğrudan ŞİRKET tarafından, bir kısmı da ŞİRKET tarafından uygun görülen diğer kaynaklardan sağlanarak yayınlanabilir. ŞİRKET, diğer Web sitelerinden ya da tüketicilere ait sitelerden aktarılan bilgilerin doğruluğunu ve güvenilirliğini taahhüt etmemekle beraber hiçbir hukuki sorumluluk üstlenmemektedir.

5)İçerik Kullanımından Sorumluluk:

 • Kullanıcı her ne şekilde SİTE’ye erişim sağlamış olursa olsun SİTE’de yer alan bilcümle içeriğin kullanımından ötürü doğacak her türlü sorumluluk SİYE’ye bağlanan kişinin/kullanıcının kendisine aittir. ŞİRKET hiçbir şekilde sorumluluk üstlenmez.

6)Garanti Vermeme:

 • SİTE olduğu gibi kullanıcıların istifadesine sunulmakta olup, yasalar tarafından izin verilen en geniş şekliyle, yazılı ya da sözlü, özel ya da genel herhangi bir garanti içermemektedir. ŞİRKET, bu SİTE’de yer alan işlev ve servislerin hatasız olduğu, kusurların giderileceği ya da bu SİTE’nin hizmete sunulmasında kullanılan sunucu ile beraber Sitenin kendisinin ya da 3. şahıslara ait alt ve üst sitelerin / linklerin virüs ya da başka zararlı içerik taşımadığı garantisini vermez.

7)SİTE’de Yer Alan Linkler

 • Bu Sitede, ŞİRKET’in sahibi olmadığı ve işletimini kontrol etmediği, 3. şahıslar tarafından işletilen alt ve üst siteler bulunabilir ve bunlara bağlantı sağlanabilir / link verilebilir. ŞİRKET’in erişim sağlanan bu sitelere ilişkin, içerik, güvenlik, gizlilik politikaları ve iletişimin sürekli sağlanacağına dair herhangi bir garantisi ya da özel bir taahhüdü yoktur. Söz konusu sitelere sağlanan kişisel bilgilerden, bu sitelerden istifade edilen içerikten ve servislerden ve bu sitelerin gizlilik politika ve uygulamalarından ŞİRKET hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

8)Ziyaret Bilgilerinin Toplanması:

 • Bu SİTE ziyaret edildiğinde web sunucuları, sitenin ziyaretçi bilgisayarıyla haberleşmesini sağlamak üzere otomatik olarak bilgi toplamaya başlar. SİTE’nin kullanılması, belirtilen bilgilerin toplanması konusunda kullanıcı tarafından ŞİRKET’e izin verildiği anlamına gelir. 

9)İletişim:

 • Yer alması halinde SİTE kullanıcıları arasındaki iletişimle ilgili tüm sorumluluk taraflara aittir. ŞİRKET, iletişime/bağlantıya/veri trafiğine taraf kişilere, veri güvenliği ve kötü niyetli hareketlerle ilgili hiçbir taahhüt vermemekte ve herhangi bir sorumluluk üstlenmemektedir.

10)Müdahale Yasağı:

 • SİTE ve servislerinin güvenliğini ihlal etmek ya da ihlal etmeye teşebbüs etmek kesinlikle yasaktır. Bu tarz ihlalleri gerçekleştirenler veyahut teşebbüs edenler hakkında cezai işlem uygulanabilir ve ceza davası açılabilir. Bu madde de belirtilen eylemlerin gerçekleştirildiğinin tespit edilmesi halinde ilgili kişilerin SİTE’ye erişimi sonlandırılır. İhlali gerçekleştiren kişi veya kişiler, yasalar uyarınca, hakkı ihlal edilen kişi ve / veya ŞİRKET’e karşı mali, hukuki ve cezai anlamda sorumludur.

11)Kullanım Koşullarının İhlali:

 • ŞİRKET, SİTE’de yer alan genel kullanım koşulları ve gizlilik koşullarına uyulmaması ya da kuralları ihlal etme girişiminde bulunulması durumunda, ihlal tam olarak gerçekleşsin ya da gerçekleşmesin, sistemde mevcut bilgileri reddetme, içerikten çıkarma, silme hakkıyla birlikte önceden haber vermeksizin, kullanıcıların site ve servislere erişimini askıya alma, sonlandırma, üyeliği iptal etme hakkını (zorunlu olmamakla birlikte) saklı tutar. Koşulların, kullanıcı adına hareket eden üçüncü bir kişi tarafından dolaylı ihlali ya da ihlal girişimi olması durumu için de geçerlidir. ŞİRKET’in burada yazılı koşullarda yer alan herhangi bir hukuki hakkı ya da çareyi yürürlüğe koymaması ya da uygulamaması, haklarından vazgeçtiği ya da ihlali kabul ettiği anlamına gelmez.

12)Maddelerin Ayrılabilir Bütünlüğü

 • İşbu şartlar bölünebilir nitelikte olup hükümlerinden birinin geçersiz sayılması, iptal edilmesi veya sair şekilde ortadan kalkması durumunda diğer hükümlerinin geçerliliği bundan etkilenmeyecektir.